Günümüzde artık birçok insan malesef müstakil evlerde yaşayamıyor.Hayatın getirdiği zorluklar,maddi imkansızlık,konut projeleri vs vs. birçok kriter insanların artık apartmanlarda,sitelerde vb. yerlerde yaşamasına neden oluyor.İşte bu gibi yerlerde ortak kullanım alanları oldukça fazla.Bu nedenle aidat ödemek kaçınılmaz oluyor.

Bahçeden apartman girişine binalarda müşterek hayat alanlarının bakım ve temizliği, sitelerde bununla beraber havuz, spor salonu ve tenis alanı benzeri sosyal yerlerin bakımı ve temizliği ile alakalı müşterek giderler, mülk sahiplerinden toplanan paradan karşılanır. Aidat da mülk sahiplerinin her ay ödemek mecburiyetinde oldukları bu para anlamına gelir. Ve ne yazık ki, aidat ücretleri çoğu zaman ve bilhassa bina yahut sitede yaşayan şahıs sayısının artmasıyla doğru orantılı bir soruna dönüşebilir.

Lakin Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince daire sahipleri, aralarında müşterek görüş sonucunda başka bir karar almadıkları sürece apartman aidatını eşit bir biçimde ödemekle yükümlüdür. Kanunda apartman aidatıyla ilgili hukuki maddeler de yer alır. 20. maddeye göre daire malikleri apartman görevlisi, kaloriferci, bahçıvan ve güvenlik görevlisi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit şekilde; apartmanın sigorta primlerine ve bütün müşterek sahaların bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ve bir de yönetici aylığı benzeri başka giderlere ise arsa payları oranında katılım sağlamalıdır.

Aidat ne Zaman ödenmelidir?

Apartman aidat miktarı ve ödeme tarihi, kat sahiplerinin müşterek kararıyla apartman toplantısında belirlenir. Apartman aidatlarını ödeme yapmak ile yükümlü şahıs, ev sahipleridir.Lakin daire sahibi, mülkü kiraya verirken kira sözleşmesine kiralayan bireyin aidatı ödeyeceği maddesini ekletebilir. Bu halde aidatı kiracı öder.

Aidat Ödemek Zorunlu mudur ?

Daire malikleri, müşterek sosyal saha ve tesislerden yararlanmak istemeseler yahut gereksinim duymasalar da gider ve avans payını ödemek zorundadırlar. Hiç aidat ödemeyen ev malikleri meselesinde yönetici, idare planı ve kanunun esaslarına göre dava açabilir, icra takibi başlatabilir.
Apartman aidatını gününde ödemeyenler için ise, ödemede geciktiği günler için aylık %5 gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. Gün başına bir faiz işlemiyor. Bir gün de gecikse, 30 gün de gecikse aynı faiz oranı işler.
Bununla birlikte asansör yahut bahçeyle ilgili bir konu hakkında ekstradan oluşan giderlere kat sahibi yahut kiracısının kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, ödemeyi oluşturan başka kat maliklerinin gidere neden olan kişiye rücu hakları olmaktadır. Yani ödemenin tamamının yahut ona azalma gösteren payın geri ödenmesini isteyebilir.

REMAXSTORE2 TALEP FORMU

Gayrimenkulünüzü sizin yerinize biz satalım veya kiralayalım.

X
TALEP FORMU