18 Mayıs 2012 tarihinden önce yabancıların Türkiye’deki gayrimenkul edinimleri için karşılıklılık şartı aranırken, bugün Tapu Kanunu’nun yürürlüğe giren 6302 sayılı kanunuyla değişen 35. Maddesine bakılırsa yabancılar bu şart olmadan Türkiye’den gayrimenkul sahibi olabiliyor. Buna ilave olarak, yabancıların oturma izninin 3 aydan 1 yıla çıkartılması da hem ülkemizde gayrimenkul sahibi olmak isteyenler bununla birlikte yabancıya gayrimenkul satmak isteyenlerin önünü açtı. Sürenin uzaması haliyle Türkiye’den mülk edinmeyi daha cazip hale getirdi.
Son durumda, geçmiş 3 senelik dönemde özellikle İstanbul’daki markalı konut projelerinde, yabancıların yaklaşık projelerin yüzde 10’una denk gelen bir alım yapmış oldukları gözlemlenmiş.

Yabancılar bu bireysel alımları, belirli bir dönem ikamet edip diğer zamanlarda da, gayrimenkulü uzun dehemmiyet kiralayarak bir yandan da gelir elde edebilmek niyetiyle yapıyor. Yine bu iki yıllık dönemde, Türkiye’de meydana getirilen yatırımlarda alan bazında 2013’e bakılırsa geçen yıl yüzde 86, yatırım icra eden birey sayısı ise yüzde 55 artış yaşanmış. 2013’ten 2014’e senelik verilere göre artış, 4.3 milyon metrekareden 8 milyon metrekareye ulaşmış.. Bu gelişme de yabancıların parsel başına yatırım yaptıkları alanın yetiştiğine işaret ediyor.
Yabancılar neden ülkemizden konut alıyor? Yabancı yatırımlarında son vaziyet (30.11.2015)

Ülkemiz jeopolitik konumu sebebiyle tarih süresince yabancı ülkelerin çekim merkezi oldu. Bugün gelinen noktada ise, yabancılar ülkemizi temiz havası ve coğrafi güzellikleri sebebiyle yaşanır bir yer olarak görüyor. Öyle ki, onların yapmış oldukları konut yatırımları bugün şaşırtıcı oranlara ulaştı.

18 Mayıs 2012 tarihinden önce yabancıların Türkiye’deki gayrimenkul edinimleri için karşılıklılık şartı aranırken, bugün Tapu Kanunu’nun yürürlüğe giren 6302 sayılı kanunuyla değişen 35. Maddesine göre yabancılar bu şart olmadan Türkiye’den gayrimenkul sahibi olabiliyor. Buna ilave olarak, yabancıların oturma izninin 3 aydan 1 yıla çıkartılması da hem ülkemizde gayrimenkul sahibi olmak isteyenler hem de yabancıya gayrimenkul satmak isteyenlerin önünü açtı. Sürenin uzaması haliyle Türkiye’den mülk edinmeyi daha cazip hale getirdi.
Son durumda, geçmiş 3 senelik dönemde özellikle İstanbul’daki markalı konut projelerinde, yabancıların ortalama projelerin yüzde 10’una denk gelen bir alım yaptıkları gözlemlenmiş. Yabancılar bu bireysel alımları, belirli bir dehemmiyet ikamet edip diğer zamanlarda da, gayrimenkulü uzun dönem kiralayarak bir taraftan da gelir elde edebilmek niyetiyle yapıyor. Yine bu iki senelik dönemde, Türkiye’de meydana getirilen yatırımlarda alan bazında 2013’e göre geçen yıl yüzde 86, yatırım icra eden kişi sayısı ise yüzde 55 artış yaşanmış. 2013’ten 2014’e senelik verilere nazaran artış, 4.3 milyon metrekareden 8 milyon metrekareye ulaşmış.. Bu büyüme de yabancıların parsel başına yatırım yaptıkları alanın büyüdüğüne işaret ediyor.

Son veriler

TÜİK verilerine gore yabancıların Türkiye’den satın aldığı konut sayısı 2015 yılı,ocak ve ekim arasında da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19.5 artarak 18 bin 428’e yükselmiş. Yabancı uyruklulara, 2015 seneninın ilk 10 ayında 18.428 konut satılmış. Bu tarz şeylerin 5.813’ü İstanbul, 5.073’ü Antalya ve 1.213’ü de Bursa’da satılmış. Trabzon’da yabancılara satılan konuttaki artış ise bu yıl, yüzde 289 olmuş. 2015 senesinde Muğla da ise yüzde 20.5’lik bir düşüş yaşanmış.

Kimler, nereden konut alıyor?

2013 yılına sırası ile Antalya, Muğla, İstanbul, Aydın ve Yalova’nın en çok tercih edilen iller olurken, 2014 senesinde bu sıralama Muğla, İstanbul, Antalya, Yalova ve Sakarya olarak değişmiş. 2013 senesinde Türkiye’de gayrimenkul yatırımını en fazla yatırım icra eden ülkeler sırası ile Almanya, Suudi Arabistan, İngiltere, Rusya ve İrlanda olarak sıralanıyor. 2014 yılında ise Suudi Arabistan, Almanya’yı geçiyor ve listeye Kuveyt giriyor. İngiltere ve Avusturya’da listeye giren öteki ülkeler oluyor. 2015 yılına gelindiğinde ise, konut alan Irak vatandaşlarının ocak-ekim döneminde ilk sırada olduğu görülüyor. Yalnız ekim ayında Iraklılar’a yabancılara satılan toplam konutun yüzde 20’sinin satıldığı görülüyor. Genel sıralamada ise Iraklılardan sonrasında Suudiler geliyor, onları ise Rus ve Kuveytliler takip ediyor. 2015 ilk üç çeyreğinde bu 4 ülke vatandaşlarının aldığı konut sayısı, satılan tüm konut sayısının ortalama yarısını oluşturuyor. Bu tablodan özellikle Körfez ülkeleri yurttaşlarının yoğun bir şekilde son üç senedir, Türkiye’den konut almış olduğunı söylemek mümkün.

Not: Suriye, Ermenistan, kuzey Kore vatandaşları Türkiye’den gayrimenkul satın alamıyor. Türkiye’nin sınır komşusu olan İran, Irak, Gürcistan, Bulgaristan benzer biçimde ülkeler de sınır illerinden mülk edinemiyor. Yunanlılar, İstanbul dahil sahil şeridindeki 28 il ve sınır komşusu Edirne’den alım yapamıyor.

REMAXSTORE2 TALEP FORMU

Gayrimenkulünüzü sizin yerinize biz satalım veya kiralayalım.

X
TALEP FORMU